Trang Chủ

* TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ PAK CỦA VNG

- Xóa hết all để lại foder pak

- Tải path của huynh đệ 700mb chồng lên foder chưa pak của VNG