Xem hướng dẫn cài đặt tại : Hướng Dẫn

Bản PATH Kiemthehuynhde.com

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Kiemthehuynhde 27 MB Link Google (Nhanh Hơn) 18/09/2021

Bản FULL PAK Kiếm Thế Huynh Đệ (bản chuẩn VNG mình đã update đầy đủ)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Kiemthehuynhde < 8.0Gb Link Google 29/08/2021

AuTo PK

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Auto Pk ... Link Google 17/08/2021